ചെറിയ സ്മോൾ പാക്കിംഗിൽ പോളിസ്റ്റർ തയ്യൽ ത്രെഡുകൾ

പോളിയെസ്റ്റർ തയ്യൽ ത്രെഡ് ചെറിയ സ്മുൽ

പോളിയെസ്റ്റർ തയ്യൽ ത്രെഡ് ചെറിയ സ്മുൽ
പോളിയെസ്റ്റർ തയ്യൽ ത്രെഡ് ചെറിയ സ്മുൽ
അപേക്ഷ
പോളിയേറ്റർ തയ്യൽ ത്രെഡ് ഉപയോഗം ചെറിയ spool
ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം
1000 ശേഷിക്കുന്നു പ്രതീകങ്ങൾ
mh ലോഗോ

MH Bldg., # 90 # Ningnan North Road, Yinzhou District, Ningbo, China
ഫോൺ: 0086- 574- അക്ഷാംശം: 27766888- 0086
ഇമെയിൽ: