ഇംഗ്ലീഷ് English

ചെറിയ സ്മോൾ പാക്കിംഗിൽ പോളിസ്റ്റർ തയ്യൽ ത്രെഡുകൾ

പോളിയെസ്റ്റർ തയ്യൽ ത്രെഡ് ചെറിയ സ്മുൽ

പോളിയെസ്റ്റർ തയ്യൽ ത്രെഡ് ചെറിയ സ്മുൽ
പോളിയെസ്റ്റർ തയ്യൽ ത്രെഡ് ചെറിയ സ്മുൽ
അപേക്ഷ
പോളിയേറ്റർ തയ്യൽ ത്രെഡ് ഉപയോഗം ചെറിയ spool
ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം
1000 ശേഷിക്കുന്നു പ്രതീകങ്ങൾ
ഫയലുകൾ ചേർക്കുക
mh ലോഗോ

MH Bldg., # 90 # Ningnan North Road, Yinzhou District, Ningbo, China
ഫോൺ: 0086- 574- അക്ഷാംശം: 27766888- 0086
ഇമെയിൽ: