പോളിയേറ്റർ എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ് / റിയോൺ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് ചെറിയ സ്മൂൽ പാക്ക്

എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡുകൾ സ്മോൾ

മെറ്റീരിയൽ: റയോൺ
കൗണ്ടി: NEXT, 120, 2, 150, 2, 150, 3, 250, 2, 300, 2, 300, X, 3, 450, 2, 600, 2 / XXX, 600 / 3, മുതലായവ
പായ്ക്കിംഗ്: 1800 നിനും 5000 യും
നിറം: 400 നിറങ്ങളുള്ള വർണ്ണ കാർഡ്, വാങ്ങുന്നയാളുടെ നിറങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാണ്.
ശേഷി: 10000 ടൺ / വർഷം
ഉപയോഗം: കമ്പ്യൂട്ടർ എംബ്രോയ്ഡറി, പേരുകൾ എംബ്രോയ്ഡറി, ലെയ്സ് എംബ്രോയ്ഡറി, പാച്ച് ആൻഡ് അബഥിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ISO9001, Oeko-Tex

അപേക്ഷ

അടിവസ്ത്രം, രാത്രി വസ്ത്രം, കുട്ടികൾ സത്യം, വനിതാ വസ്ത്രം, സിൽക്ക്, ഹാൻഡ്ബാഗ്, ചരടുകൾ എംബ്രോയ്ഡറി മുതലായവ.

എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡുകൾ സ്മോൾ
ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം
1000 ശേഷിക്കുന്നു പ്രതീകങ്ങൾ
mh ലോഗോ

MH Bldg., # 90 # Ningnan North Road, Yinzhou District, Ningbo, China
ഫോൺ: 0086- 574- അക്ഷാംശം: 27766888- 0086
ഇമെയിൽ: