പോളിസ്റ്റർ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ്സും വിസ്കോസെ റേയോൺ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡുകളും

എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡുകൾ

MH എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ് ഉൾപ്പെടെ: 100% Viscose Rayon എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ്സ്, 100% പോളിസാറിന്റെ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡുകൾ
വാർഷിക നിർമ്മാണ ശേഷി: +10 + ടൺ
നിറം: നിറമുള്ള കാർഡ്, കൂടാതെ 400 വർണ്ണങ്ങൾ, ചെറിയ കയർ ഓർഡർ സ്വീകാര്യമാണ്

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം
1000 ശേഷിക്കുന്നു പ്രതീകങ്ങൾ
mh ലോഗോ

MH Bldg., # 90 # Ningnan North Road, Yinzhou District, Ningbo, China
ഫോൺ: 0086- 574- അക്ഷാംശം: 27766888- 0086
ഇമെയിൽ: