തയ്യൽ തീരങ്ങൾ
തയ്യൽ തീരങ്ങൾ

MH തുരുത്തി ത്രെഡ് ഉൾപ്പെടെ: പഞ്ച് പാലയർ തയ്യൽ ത്രെഡ്, പോളി / പോളി കോർ തയ്യൽ ത്രെഡ്, പരുത്തി / പോളി കോർ തുണികൊണ്ടുള്ള thread, പോളിഷ് ടെക്സ്ചർ നൂൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക ...

എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ്
എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡുകൾ

MH എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് ഉൾപ്പെടെ: 100%% Viscose Rayon Embroidery Threads, 83% Polyester Embroidery Threads.

കൂടുതല് വായിക്കുക ...

മെറ്റാലിക് യാർണുകൾ
മെറ്റാലിക് യാർണുകൾ

അഭ്യർത്ഥനയിൽ ലഭ്യമായ നിറങ്ങൾ: ബ്രൌൺ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, പിങ്ക്, പർപ്പിൾ, റെഡ്, വെണ്ടയ്ക്ക തുടങ്ങിയവ. അഭ്യർത്ഥനയിലുള്ള പ്രത്യേക വർണങ്ങൾ: റെയിൻബോ / പേൾ, മൾട്ടി-വർക്ക്, ഫ്ലൂറസെൻറ്, സുതാര്യം ....

കൂടുതല് വായിക്കുക ...

മുത്ത് പരുത്തി ബോൾ
മുത്ത് പരുത്തി ബോൾ

പരുത്തി ത്രെഡുകൾ നല്ല തയ്യൽ പ്രകടനശേഷി നൽകുന്നു, എന്നാൽ അവയുടെ ശക്തിയും പുറംതൊലിനു പ്രതിരോധവും പോളീസ്റ്റർ ത്രെഡുകളോട് താഴ്ന്നതാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക ...