തുഴയൽ തയ്യൽ

തുഴയൽ തയ്യൽ

MH തയ്യൽ ത്രെഡ് ഉൾപ്പെടുന്നു: സ്പൺ പോളിസ്റ്റർ തുണികൊണ്ടുള്ള ത്രെഡ്, പോളി/പോളി കോർ തയ്യൽ ത്രെഡ്, കോട്ടൺ/പോളി കോർ തയ്യൽ ത്രെഡ്, പോളിസ്റ്റർ ടെക്സ്ചർ നൂൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക ...

എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ്

എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ്

MH എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ് ഉൾപ്പെടെ: 100% വിസ്കോസ് റയോൺ എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡുകൾ, 100% പോളിസ്റ്റർ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക ...

മെറ്റാലിക് നൂൽ

മെറ്റാലിക് നൂൽ

അഭ്യർത്ഥനയിൽ ലഭ്യമായ നിറങ്ങൾ: ബ്രൌൺ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, പിങ്ക്, പർപ്പിൾ, റെഡ്, വെണ്ടയ്ക്ക തുടങ്ങിയവ. അഭ്യർത്ഥനയിലുള്ള പ്രത്യേക വർണങ്ങൾ: റെയിൻബോ / പേൾ, മൾട്ടി-വർക്ക്, ഫ്ലൂറസെൻറ്, സുതാര്യം ....

കൂടുതല് വായിക്കുക ...

ഇലാസ്റ്റിക് ത്രെഡ്

ഇലാസ്റ്റിക് ത്രെഡ്

സാധാരണയായി ഇലാസ്റ്റിക് ത്രെഡ് 200 ജി -1000 ജിയിൽ വലിയ സ്പൂൾ അല്ലെങ്കിൽ 4 ജി -20 ഗ്രാം ചെറിയ ട്യൂബ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക ...

Outട്ട്ഡോർ ഉൽപ്പന്നത്തിനുള്ള ത്രെഡ്

കൂടുതൽ കാണു

തുകൽ തയ്യൽ ത്രെഡ്

കൂടുതൽ കാണു

DIY ഉൽപ്പന്നത്തിനുള്ള ത്രെഡ്

കൂടുതൽ കാണു